"Doktor dörr" är vår serviceavdelning, där vi erbjuder:

-Reparation och underhåll av aluminium och stålpartier, både entaka insatser

 eller med årsavtal.

-Inbrott/åverkans reparation av partier med utbyte av skadade komponenter,    låsbeslag samt komplettering med efterbehandling av ytmaterial, om-målning.

-Glasbyten vid reparation/åverkan

-Glasbyten på brandklassade partier (enligt gälllande typgodkännadebevis)

-Glasbyten för högre inbrotts säkerhet enligt gällande    europanormer/försäkringsnormer 

-Brytskydd (lackerade i dörrkulör), säkerhetskompletteringar

-Klämmskydd, förhindrande av klämmskador.

-Ommålning av dörrar, partier på plats

Som dörrtillverkare har vi bra kunskap om hur reparation av en skadad dörr

skall utföras,  för att återfå en fullgod funktion